Disclaimer

Produktinformation som gives på vor hjemmeside (www.innotec.nu) og i trykte kataloger, brochurer mv. er ikke-bindende og baseret på vor nuværende kundskab og erfaring med hvert enkelt produkt, som er testet under normale forhold. Afhængig af de konkrete omstændigheder (mht. Underlag, forarbejdning og miljøforhold) kan forventet resultat afvige fra de Oplysninger som er angivet for hvert enkelt produkt.

Det anbefales at teste hvert enkelt produkts kompatibilitet med eksisterende produkter før det tages i brug i daglig produktion. Kun interne produkt tests kan vise om vore produkter er egnet til den tiltænkte anvendelse. Følgelig kan vi ikke tage ansvar, hvis vore produkter tages i brug uden hensyn til de nævnte anbefalinger.

Hvis et indkøbt produkt ikke opfylder kravene til forventet kvalitet, vil vi refundere købesummen af det aktuelle produkt. Vi påtager os intet ansvar for erstatning eller følgeskader som kan opstå som følge af fejlagtig brug eller manglende intern kontrol. Der henvises iøvrigt til hvert enkelt produkts datablad og teknisk dokumentation for ydeligere information.

Versionsnummer: 2020-05-03 (alle tidligere versioner udløber hermed)

Innotec Dannmark AS
Danmark 2020

Vi har verdens bedste kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no