Salgs- og leveringsbetingelser

 1. ansøgning
  Alle tilbud, salg og leverancer fra Innotec Danmark AS er underlagt disse vilkår, medmindre andet er aftalt skriftligt. Køberens egne købsbetingelser gælder ikke, medmindre de er indsendt og godkendt af Innotec Danmark AS.

 2. Pris, tilbud og ordrebekræftelse
  Innotec Danmark ASs tilbud bortfalder, hvis det ikke accepteres af køberen inden for den fastsatte frist. Mundtlige tilbud fra Innotec Danmark AS’s repræsentanter er kun bindende, når de er bekræftet skriftligt af Innotec Danmark AS, f.eks. ved købsbrev eller bestillingsbekræftelse.

  Tilbud og kontraktpriser er underlagt priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fragtrater mv. Ikke signifikant ændret i tid, før leveringen finder sted. Hvis sådanne ændringer sker indtil levering, har Innotec Danmark AS ret til at justere købsprisen i den relevante aftale i overensstemmelse hermed. Alle vilkår i et tilbud beregnes ud fra det omfang, tilbuddet er i alt, og ændringsmængden ændres, og volumenet kan ændres.

  Medmindre andet er angivet, er tilbud gyldige i 30 dage. Alle priser er i DEK uden moms. Forsendelsesomkostninger og forsikring betales også af modtageren, medmindre andet er aftalt i tilbuddet. Leverandør vælger standard forretningspakke / varetype som levering, medmindre andet er aftalt.

  Hvis varerne er på lager, sendes de sammen kontinuerligt efter bestilling er modtaget. Ordrer registreret som “plukket” kan ikke ændres, og det kan være nødvendigt at oprette nye ordrer. Hvis ordrer har levering på mere end 3 dage leveringstid, vil ordren blive afsendt i flere forsendelser.

 3. Large Volume
  Varer bestilt i et volumen ud over standardlager kan ikke returneres eller annulleres, efter at en officiel bestilling er foretaget. Elementer i store mængder sendes som en helhed og er normalt ikke opdelt i mindre forsendelser. Innotec Danmark AS kan på anmodning sende større forsendelser til kunden for at betale forsendelses- og transportomkostninger. Store mængder faktureres i en med mindre andet er aftalt på forhånd.

 4. Levering
  Bemærk venligst, at leveringstiden er opdateret i forhold til varens tilgængelighedsoplysninger på samme tid som ønsket og kan ændres, indtil den endelige ordre er bekræftet.

 5. Garanti
  Se vores generelle ansvar garanti.

 6. REKLAMATIONER
  Alle reklamationer som gælder varen må fremsættes skrifteligt omgående og aldrig senere end 8 dage efter varemodtagelse. Gælder reklamationen. Ved transportskader skal reklamationen ske til transportøren i receptionen og må dokumenteres ved påtegning på fragtbrev/dokument.

 7. RETUR
  Ingen retur kan ske uden forudgående aftale med Innotec Danmark AS. Al retur skal være mærket og ske i henhold til sælgers instruktioner.

  Dersom retur godkendes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballage; komplette ruller, uåbnede kartonger, patroner etc. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 200,- eks. moms begrænset opad til 40% af varens værdi.

  Varer som er specialbestilt / produceret, eller som af andre grunde ikke kan betragtes som standard lagervare, tages ikke i retur.

  Ved kvalitetsreklamationer vil varen blive erstattet med fejlfri vare uden omkostninger for kunden.

 8. Standard betalingsbetingelser
  er 14 dage efter levering. Produkterne forbliver sælgerens ejendom, indtil betalingen er foretaget. Eventuelle skader og mangler ved levering skal returneres inden for 7 dage fra leveringsdatoen. I tilfælde af forsinket betaling opstår pungegebyrer og renteudgifter i overensstemmelse med lovbestemte satser. I tilfælde af manuelle fakturaer skal du indtaste faktura og ordre under “Meddelelse til modtager”.

 9. Leveringsbarrierer / force majeure
  Innotec Danmark AS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i det omfang aftalen forhindrer eller uretmæssigt kompliceres af faktorer uden Innotec Danmark AS kontrol. Dette gælder for eksempel til krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvisition, beslaglæggelse, væsentlige ændringer i den valuta markedet, eksport eller importforbud, arbejdskraft, utilstrækkelig forsyning af råvarer, mangel på transport, brand og plante ulykke og fejl i levering fra leverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer, som følge af omstændigheder, der henvises til i dette afsnit.

  Hvis Innotec Danmark AS opfyldelse af de aftalte forpligtelser forhindres eller urimeligt hæmmet i mere end 90 dage på grund af omstændigheder, der er nævnt i det foregående afsnit, kan enhver af parterne opsige aftalen med hensyn til den / det berørte forsyning(er).

  Medmindre Innotec Danmark AS ønsker at påberåbe sig nogen af ​​dem i dette stykke nævnte omstændigheder skal Innotec Danmark AS uden ugrundet ophold underrette køberen skriftligt.

 10. Tvister. Gældende lov
  Enhver tvist mellem Køber og Innotec Danmark AS, der er knyttet til disse Salgsbetingelser, herunder aftaler indgået i forbindelse med dem, skal løses ved forhandling. I den forbindelse parterne blev enige om at gøre en rimelig grad af mægling i overensstemmelse med den danske lovforeningens regler om advokatmægling. Mægleren udpeges af parterne i fællesskab eller, hvis parterne ikke er enige, af generalsekretæren for den danske advokatforening. Hvis en sådan formidling ikke opstår, skal tvisten løses på dansk, i overensstemmelse med almindelig retssag med en Dansk tingsdomstol som domstol.

Innotec Dannmark AS
Danmark 28.02.2020

Vi har verdens bedste kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no