Repaplast Repair

Repaplast Repair er et 2K-produkt designet for rask reparasjon og liming av nesten alle moderne plast-typer. Repaplast Reparasjon hefter perfekt til alle typer plast og lakkert eller blanke metalldeler. Produktet herder raskt, og kan bearbeides videre etter kort tid. Produktet erstatter Repaplast Lim.

Produktet har en åpningstid på 5 minutter. Noe som gir lang bearbeidningstid. Repaplast Repair inneholder ingen kreftfremkallende løsemiddler. Produktet kan meget enkelt slipes og overlakkeres etter ca. 20 minutters herding.

Beskrivelse

Takket være produktets fleksibilitet, kan den reparerte delen settes under gjentatt belastning igjen. Repaplast Reparasjon er veldig lett å slipe og er overlakkeringsbar med nesten alle typer moderne lakksystemer.

Som en del av Repaplast Plastic Repair System, kan Repaplast Repair også brukes til langsiktig reparasjon av sprekker og hull i plast. For reparasjon av større hull brukes Repaplast Repair ist i kombinasjon med Repaplast Foundation Tape.

Repaplast Repair er svært brukervennlig og kan doseres veldig nøyaktig takket være den praktiske doble patronen og Mixer Gun. Blanderøret sikrer riktig blandingsforhold og forhindrer gjenværende produkt i å herdes i patronen. Dette betyr at en åpnet patron av Repaplast Repair har lang hylletid.

IKKE KRAV TIL SERTIFISERING I HHT (EU) 2017/2100 / (EU) 2018/605
KONSENTRASJONEN AV MONOMERE DIISOCYANATER ER < 0,1 %

Tilleggsinformasjon

Farger

,

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vi har verdens beste kunder!