Timber Fix 30

Timber Fix 30 er et gjennomsiktig trelim til de aller tøffeste lim-jobbene. Timber fix 30 har en meget god styrke og vedheft til de aller fleste tresorter.

Beskrivelse

Produktet limer raskt og enkelt alle trematerialer. Det er den perfekte løsningen for trebearbeidingsindustrien hvor man ofte har lang produksjonstid, men hvor det også som regel er ønskelig å lime ting raskt men profesjonelt.

Timber Fix 30 lar oss lime tresorter som vanligvis ikke er så lett å lime. Reparasjoner som før tok lang tid; kan utføres profesjonelt på “mindre enn kort tid”. Klemmer og tvinger er bare nødvendig i en kort periode eller som regel ikke i det hele tatt. Dette gjør Timber Fix 30 velegnet til raske reparasjoner og alle typer nødreparasjoner. Produktet er også perfekt for vertikale reparasjoner.

IKKE KRAV TIL SERTIFISERING I HHT (EU) 2017/2100 / (EU) 2018/605
KONSENTRASJONEN AV MONOMERE DIISOCYANATER ER < 0,1 %

  • 2-komponent produkt for veldig rask liming.
  • Uten H351-merking.
  • Meget god vedheft til nesten alle tresorter og trefiberbaserte materialer.
  • Ultrahurtig tørking, gir meget kort “klemmetid”.
  • Støvtørr på få sekunder og klar for videre behandling.
  • Høy strekkfasthet, som overskrider styrken til de fleste trematerialer.
  • Halvtransparent, derfor perfekt kompatibelt med umalte treslag.
  • God temperaturbestandighet.
  • Perfekt overmalbar med Innotec ISO PRIM.
  • Klassifisert i holdbarhetsklasse D3 i henhold til EN 204.

Produktdokumenter

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Relaterte produkter

Copyright Innotec Scandinavia 2022.

Vi har verdens beste kunder!