Generelle betingelser

Produktinformasjon som gis på vår hjemmeside (www.innotec.nu) og i trykte kataloger, brosjyrer m.m. er ikke-bindende og basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med hvert enkelt produkt og under normale forhold. Avhengig av de konkrete omstendigheter (med hensyn til underlag, prosessering og miljøforhold) kan forventet resultat avvike fra de opplysninger som er angitt for hvert enkelt produkt.

 

Det anbefales å teste hvert enkelt produkts kompabilitet med eksisterende produkter før det tas i bruk i daglig produksjon. Kun interne produkttester kan vise om våre produkter er egnet for den tiltenkte anvendelse. Følgelig kan vi ikke ta ansvar dersom våre produkter tas i bruk uten hensyn til de nevnte anbefalinger.

 

Hvis et innkjøpt produkt ikke oppfyller kravene til ventet kvalitet, vil vi refundere kjøpesummen av det aktuelle produktet. Vi aksepterer ikke under noen omstendigheter ansvar for skader (eller følgeskader) som kan oppstå som følger av feilaktig bruk eller manglende internkontroll. Det henvises forøvrig til hvert enkelt produkts datablad og tekniske dokumentasjon for ytterligere informasjon. Se også våre salgs- og leveringsbetingelser.

 

Versjonsnummer: 2020-01-06 (alle foregående versjoner utløper herved)

Innotec Norway AS
Norge 2020

Vi har verdens beste kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no