Airco Clean Control

Regöringsmedel för alla typer av air-condition och klimatanläggningar på ett effektivt och enkelt sätt. Mikroorganismer och bakterier är den egentliga orsaken till skapandet av luftvägsinfektioner och dålig lukt i ett fordons kupé.

Beskrivning

Airco Clean Control är ett unikt rengöringsmedel för proffesionellt bruk, för att rengöra aircondition system. Airco Clean Control löser upp föroreningar direkt vid källan, förångaren. I tillägg till att rengöra systemet, samt att ta livet av bakterier, efterlämnar Airco Clean Control en bakteriehämmande hinna som förebygger tillväxt av ny bakterieflora.

Airco Clean Control är en mycket enkel lösning för rengöring A/C system. När ett system är smutsigt kan det orsaka halsinfektioner, ögonirritation, förkylning etc. Airco Clean Control förebygger också dålig lukt som följer av ett smutsigt A/C system.

Airco Clean Control bildar ett tjockflytande aktivt skum som fyller hela förångarrummet. Airco Clean Control löser upp alla föroreningar inne i systemet och drar med sig dom ut nä skummet efter ca. 10 minuter blir till en tunntflytande vätska. Produkten rinner sedan ut genom systemets dräneringsrör.

produkten är mycket användarvänlig och är förpackade i en 250ml sprayburk tillsammans med ectra långt rör. En burk Airco Clean Control räcker till ett sytsem..

<hc>Egenskaper:</hc>
– Löser föroreningar i förångaren.
– Effektivt, aktivt skum som har läng värkningstid.
– Behaglig doft.
– Optimal rengöring som hindrar ny bakterietillväxt

Produktdokumenter

Vi har världens besta kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no