Diesel Plus

DIESEL PLUS – Godkänd för Biodiesel

Diesel Plus är ett mycket effektivt tillsatsmedel för hela bränslesystemet hos en dieselmotor. Produkten optimerar förbränningen, varigenom det blir mindre koldioxidutsläpp och mindre föroreningar och slitage.

Produkten kommer också att säkerställa att dieselkvaliteten förblir bäst. Att använda Diesel Plus innebär bättre förbränning, vilket i sin tur betyder mindre ljud, vibrationer och motorns slitage.

Den praktiska förpackningen med den långa tunna halsen gör Diesel Plus mycket lätt att hälla på tanken. Det koncentrerade 250 ml-innehållet är tillräckligt för en fullständig rensning.

Används med Injection Clean och FS-Cleaner för optimalt resultat. Se även Fuel Plus.

Beskrivning

Diesel Plus innehåller mycket aktiva ingredienser som säkerställer att dieselmotorn presterar bättre under alla omständigheter, men förbättrar avsevärt kallstart. Detta innebär att motorn kommer att släppa ut mindre koldioxid under sin uppvärmningsfas.

Produkten kommer också se till att kvaliteten på dieseln håller sig på sitt bästa. Använder man Diesel Plus ger det bättre förbränning, vilket i sin tur innebär mindre buller, vibrationer och slitage på motorn.

Den praktiska svanhalsflaskan gör Diesel Plus mycket enkelt att hälla i bränslesystemet. Den koncentrerade 250 ml flaskans innehåll är tillräckligt för en full rengöring.

Egenskaper:
-Lätt att använda utan demontering.
-Rengör hela bränslesystemet.
-Kraftfull rengöring.
-Förbättrar förbränningen.
-Optimera bränsleförbrukningen.
-Löser kol- och sotavlagringar

Ge slutanvändaren en klar instruktion som föklarar vitsen med rengöing av bränsle systemet.

Produktdokumenter

Vi har världens besta kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no

INNOTEC SCANDINAVIA