Disclaimer

Produktinformation på vår hemsida (www.innotec.nu) och i tryckta kataloger, broschyrer etc. är icke-bindande och baserat på vår kunskap och erfarenhet med varje produkt. Beroende på de särskilda omständigheterna (med avseende på substrat, bearbetning och miljöförhållanden) kan förväntas utfallet avvika från den information som ges för varje produkt.

Det rekommenderas att testa varje produkts kompatibilitet med befintliga produkter innan det används i den dagliga produktionen. Endast interna produkttester kan visa om våra produkter är lämpliga för den avsedda användningen. Följaktligen kan vi inte ta ansvar om våra produkter tillämpas utan hänsyn till de ovan nämnda rekommendationerna.

Om en köpt produkt inte uppfyller kraven i förväntad kvalitet, kommer vi att återbetala inköpspriset för den berörda produkten. Vi accepterar under inga omständigheter ansvar för skadestånd eller följdskador som kan uppstå till följd av felaktig användning eller brist på intern kontroll. Se även till varje produkts datablad och teknisk dokumentation för ytterligare information.

Versionsnummer: 2020-05-03 (alla tidigare versioner upphör att gälla)

Innotec avd. Sverige
Sverige 2020

Vi har världens bästa kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no