Försäljnings-/leveransvillkor

Ansökan
Alla erbjudanden, försäljning och leveranser från Innotec avd. Sverige styrs av dessa villkor inte annat avtalats skriftligen. Köparens egna villkor skall inte tillämpas om de lämnas in och godkänts av Innotec avd. Sverige.

Priser, erbjudanden och orderbekräftelse
Innotec avd. Sverige erbjudande förfaller om den inte accepteras av köparen inom en viss tid. Verbala erbjudanden från representanter Innotec avd. Sverige är inte bindande förrän de bekräftas skriftligen av Innotec avd. Sverige, till exempel. genom inköpsbrev eller orderbekräftelse.

Erbjudandet och kontrakt prisalternativ är föremål för priserna på råvaror och halvfabrikat, växelkurser, frakt etc. Inte signifikant förändrad i tiden tills leveransen uppträder. Om sådana förändringar sker fram till tidpunkten för leverans har Innotec avd. Sverige har rätt att justera inköpspriset för den aktuella utnämningen därefter. Alla villkoren i ett erbjudande beräknas på basis av den volym som erbjuder helt giltiga, och det är därför föremål för förändringar i villkoren om volymen ändras.

Om inget annat anges, erbjudanden gäller i 30 dagar. Alla priser är i SEK utan moms. Fraktkostnader och försäkringar tillkommer och betalas av mottagaren om inte annat överenskommits i erbjudandet. Leverantör välja standard företagspaket / lös som leverans inte annat avtalats.

Om varan är i lager skickade samlas i följd efter order mottagits. Order som är registrerade som “plockas” kan inte ändras och den nya ordningen kan vara nödvändig. Skapad. Om order har rest leverans av mer än 3 dagars leverans order skickas i flera transporter.

Stor volym
Beställda varor i en volym som överstiger standard lager, kan inte returneras eller avbrytas efter en officiell beställning. Varor i stora volymer skickas som helhet och delas i regel i mindre sändningar. Innotec avd. Sverige kan begära delvis skicka större leveranser från kunden betala kostnaderna för frakt och transport. Stora volymer faktureras i en om inte annat avtalats i förväg.

leverans
Observera att leveransen är aktuell i samband med information om tillgången på varor samtidigt som begärts och kan komma att ändras fram till den sista order bekräftas.

Garanti / Reklamationer
Se vår ansvarsgaranti

REKLAMATIONER
Alla reklamationer som gäller vara måste påpekas omgående skriftlig och aldrig senare en 8 dagar efter varan är mottagen. Gäller reklamationen transportskador ska reklamation ställas till chaufför vid mottagandet och ska dokumenteras genom påskrift på fraktsedel.

RETUR
Ingen retur kan ske utan överenskommelse med Innotec avd. Sverige. Alla returer ska vara märkta och ske efter säljarens instruktioner.

När retur godkänns gäller det endast lagervaror i oskadad originalemballage; kompletta rullar, oöppnade kartonger, patroner etc. Vid retur som inte kan lastas leverantören, beräknas en returavgift på minimum kr 200,- ex. mva begränsat till max 40% av varans värde.

Varor som är specialbeställt / producerad, eller som på andra grunder inte kan betraktas som standard lagervara, tas inte i retur.

Vid kvalitetsreklamationer kommer varan bli ersatt med felfri vara utan omkostnader för kunden.

Standard betalningsvillkor
är 14 dagar efter leverans. Produkterna kvarstår säljarens egendom tills betalning har gjorts. Möjliga skador och defekter i leveransen måste återvända meddelas inom 7 dagar från leveransdatum. I slutet av betalning, förseningsavgifter och räntekostnader enligt de reglerade priser. Vid manuell faktura fyll i fakturanumret och ordernummer under “Meddelande till mottagare”.

Leveransbarriärer / force majeure
Innotec avd. Sverige ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla avtalsförpliktelser i den mån avtalet hindra eller otillbörligt kompliceras av faktorer utanför Innotec avd. Sverige kontroll. Detta gäller till exempel till krig, mobilisering, terrordåd, rekvisition, beslag, betydande förändringar i valutamarknaden, export eller importförbud, arbetskraft, otillräcklig tillgång på råvaror, brist på transport, brand och växt olyckor och brister i leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser, som ett resultat av omständigheter som avses i detta avsnitt.

Om Innotec avd. Sverige uppfyllande av de överenskomna åtaganden förhindras eller orimligt försvåras under mer än 90 dagar på grund av omständigheter som anges i föregående stycke, kan endera parten säga upp avtalet med avseende på / den drabbade försörjningen (s).

Såvida Innotec avd. Sverige vill åberopa någon av de i denna punkt nämns omständigheter Innotec avd. Sverige utan onödigt dröjsmål underrätta köparen skriftligen.

Tvister. Tillämplig lag
Tvist mellan säljare och Innotec avd. Sverige samband med denna försäljning och leverans, inklusive beviljade i samband med dem, skall lösas genom förhandlingar. I detta sammanhang är parterna överens om i rimlig utsträckning för att genomföra medling enligt de norska Bar Association regler om advokat medling. Medlare utses gemensamt av parterna eller om parterna inte kan enas, av generalsekreteraren för det svenska advokatsamfundet. Om en sådan skiljedom misslyckas tvisten lösas genom norska precis vid vanlig försök med en Svensk tingsrätt.

 

Innotec avd. Sverige
Sverige 28.02.2020

Vi har världens bästa kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no