Deblock Ice

Deblock Ice är en mycket kraftig MoS2 baserad rostlösare som i kombination med chockfrysning och mycket stark kapillärverkan, gör det enkelt att lossa fastrostade detaljer.
Deblock Ice innehåller en mycket snabbt avdunstande drivgas som som lokalt kyler ner den behandlande ytan till -45°C. Some ett resultat kommer metallen att krympa och microskopiska sprickor bildas i rostskikt, vilket gör att oljan penetrerar bättre och effektivare.

Deblock Ice innehåller <w><en>Molybdenum_disulfide</w> (MoS2) har mycket goda smörjande egenskaper. Smörjmedlet är inte beroende av olja eller andra produkter för att smörja och ger därför ett mycket bra skydd mot skader (vid demontering) och mot framtida rostangrepp.

Beskrivning

Sprayburken som produkten leveras i är designad för att fungera i alla vinklar, något som är mycket använbart vid svåråtkommliga ställen.

Egenskaper:
– Kraftig rostlösare, lösgör kärvande delar snabbt
– Chockfrysningseffekt orsakar mikroskopiska sprickor i rost, vilket ger snabbare penetration av den aktiva substansen
– Mycket goda penetrerende egenskaper
– Skader inte gummi
– Vattenavisande
– Smörjer under demontering
– Perfekt för användning på känsliga matrial och ytor

Produktdokumenter

Vi har världens besta kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no