EP Cutting Oil

EP Cutting Oil är en högkvalitativ skärolja. Produkten är extremt väl lämpad för att effektivisera snabba bearbetningsmetoder som borrning, tappning, vridning och fräsning. Detta beror på att EP Cutting Oil smörjer väl och sänker friktionsmotståndet.

De syntetiska tillsatserna sprider snabbt värmen som genereras under bearbetningen. EP Cutting Oil har formen av ett skum och gör inte bara det ekonomiskt utan det hjälper det att hålla sig på plats på sluttande ytor.

Beskrivning

EP Cultting Oil innehåller syntetiska tillsatsersom snabbt leder bort den värme som alstras under bearbetning. EP Cutting OIil är i form av ett skum, som inte bara gör den ekonomiskt, att använda, utan den stannar även på sluttande ytor.

Produkten kan användas för problemfri behandling av alla metaller, metallegeringar och även rostfritt stål.

Egenskaper:
-Mycket hög kvalitet.
-Lämplig för järn- och icke-järnmetaller.
-Aerosol som kan användas i alla lägen.
-Kan användas ren, men även blandad med traditionella skäroljor (± 5%).
-Skummande, förblir på plats under alla förhållanden.
-Perfekt smörjning.
-Innehåller syntetiska tillsatser för att leda bort värme snabbt.
-Kyler ytan och verktyget, vilket ger den ett längre livslängd.

Produktdokumenter

Vi har världens besta kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no