Nutriflon Oil

Nutriflon Oil är en medicinsk semisyntetisk olja som är NSF-registrerad i H1-kategorin. Lämplig för användning i maskiner och utrustning inom livsmedelsindustrin.

Nutriflon Oil innehåller speciella friktionsadditiv. Maskinslitage kommer därför att minimeras vid användning av denna produkt. Nutriflon Oil har en viskositetsnivå på 46, vilket gör det särskilt lämpligt att smörja de mest aktuella maskinerna inom livsmedelsindustrin.

Beskrivning

Produkten har ett högt viskositetsindex och reagerar neutralt vid höga och låga temperaturer för sin viskositet. Maskiner startar därför lätt vid minusgrader och upprätthåller en jämn smörjning vid höga driftstemperaturer samtidigt. Tack vare dess skumdämpande egenskaper kan den användas på maskiner med ett oljebad såväl som med en hög rotationshastighet för oljan.

Oljan innehåller frätande tillsatser som behåller metaller som har oavsiktlig kontakt med livsmedel. Nutriflon Oil kan användas såväl som fett som rost för allmänt bruk, t.ex. för droppssmörjning av kedjor och styrskenor, rullager, oljetätningsringar och andra rörliga delar som kräver ren, icke förorenad smörjning.

Nutriflon Oil är perfekt lämpad som en specialolja för användning i livsmedelsindustrin där det kan vara oavsiktlig kontakt med mat. Produkten kan användas för smörjning och överföring av kraft och rörelse i (luft) kompressorer, vakuumpumpar, hydraulsystem, tryckluftsinstallationer, vattenpumpar, transportörer etc.

Nutriflon Oil levereras klar för användning på 5 liters burkar.

Egenskaper:

  • NSF registrerat (klass H1), registernummer 138323.
  • Lämplig för användning i livsmedelsindustrin.
  • Innehåller friktionsadditiv.
  • Viskositetsnivå 46.
  • Högt viskositetsindex.
  • Anti-skumkapacitet.
  • Långtidsskydd mot korrosion.

Vi har världens besta kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no