Thinning Agent

Be om pris

Thinning Agent är en produkt för att tunna ut och sänka viskositeten på Stone Chip Colour och är en del av Stone Chip Repair System.

Produkten är även lämplig till att ta bort gamla lackrester och för rengöring av penslar

Vi har världens besta kunder!

Copyright Innotec Scandinavia 2020. Design by: digital-ink.no